ΑΙΤΗΣΗ

ΒΗΜΑ 1ο. Κατέβασε την αίτηση.

ΒΗΜΑ 3ο. Ανέβασετα στην πλατφόρμα.

ΒΗΜΑ 2ο. Συγκέντρωσε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα

Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα

1. Υπεύθυνη Δήλωση περι μη εμπλοκής σε διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.

2. Έναρξη Επιχείρησης

3. Υπεύθυνη Δήλωση για αριθμό υποκαταστηματων 

4. Αντίγραφο Καταστατικού

5. Αντιγραφο ΓΕΜΗ για τα υποκαταστήματα

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Αντιμετώπισες κάποιο πρόβλημα; 

Επικοινώνησε μαζί μας :

ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192Α - 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Τ: +30-2106440424

ή με email στο info@esimet.gr

© 2016 All rights reserved. Created by ESIMET & EUINIP

ΕΛ: Τo ειδικό πρόγραμμα  που έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά από την Ένωση Σηματούχων Εταιρειών  και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την ενημέρωση, υλοποίηση και αναβάθμιση των προγραμμάτων και υπηρεσιών που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς, όπως το συγκεκριμένο, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς. Τα δεδομένα που ζητάμε θα τηρούνται από την Ένωση και το Ινστιτούτο σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να διορθώσετε σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Για περισσότερες  πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ένωσης: Ε: info@esimet.gr

---

EN: The special program developed exclusively by the Trademark Companies Association and the European Institute of Industrial and Intellectual Property "EUINIP" collects and uses personal data to communicate with its public, serve it, update, implement and upgrade its educational and cultural programs and services that it develops either independently, such as the specific, or in collaboration with other organizations, and information on educational or cultural opportunities.   The data we request will be maintained by the Union and the Institute in an electronic and / or physical archive and will be processed for the purposes described above. You have a right of reasonable access to the personal data we hold for you, ask for a copy, or correct it if it is inaccurate. For more information, please contact the Union Personal Data Protection Officer: E: info@esimet.gr