Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το  IPTM? 

To IP Trustmark  είναι ειδική σήμανση αξιοπιστίας που έχει διπλό σκοπό.

 Αφενός πιστοποιεί ότι τόσο τα ηλεκτρονικά καταστήματα όσο και φυσικά καταστήματα πωλούν προϊόντα που είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το υγιές εμπόριο και  η οποία περιλαμβάνει βασικούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας καθώς επίσης και ηθικής συμπεριφοράς, και αφετέρου αποτελεί εξασφάλιση και εγγύηση προς τους καταναλωτές που επισκέπτονται το εκάστοτε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα ότι το προϊόν που αγοράζει είναι αυθεντικό, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης τόσο για τις διαδικτυακές αγορές όσο και για τις αγορές από φυσικά καταστήματα.

Βέβαια το IPTRUSTMARK μπορεί να μπεί και σε αυθεντικά προϊόντα που παράγονται απο εταιρείες, καθότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο εμπορκής ανάπτουξης αλλα και προστασίας καθότι εμπεριέχει μοναδικό αριθμό που δεν μπορεί να αντιγραφή.

Γιατί δημιουργήθηκε και Ποιος το δημιούργησε?

To IPTrustmark δημιουργήθηκε από την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού τόσο στις αγορές μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω φυσικών καταστημάτων καθώς και υπηρεσιών αλλά και διαφοροποίησης των καταστημάτων πώλησης μέσω διαδικτύου που  σέβονται τον καταναλωτή και συνεπώς και τους κανόνες της ευρύτερη αγοράς. Το IPTM συμβάλει θετικά δημιουργώντας ένα αξιόπιστο και έμπιστο περιβάλλον για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Τέλος, είναι βέβαιο πως θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η ειδική αυτή σήμανση δημιουργήθηκε από την Ε.ΣΗΜ.ΕΤ - ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ για την Προάσπιση και Ανάπτυξη του trade name – Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Διανοητικής [Πνευματικής και Βιομηχανικής] Ιδιοκτησίας» , που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Αλεξάνδρας 192Α, 11521 Αμπελόκηποι – Αθήνα με ΑΦΜ 997169690.  σε συνεργασία με το EUINIP – European Institute of Industrial and Intellectual Property, το μοναδικό Ινστιτούτο το οποίο αποτελεί και Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Ελλάδα.

Από που και πως αποδίδεται η ειδική αυτή σήμανση;

Το αίτημα και η απόδοση του IPTM πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Ε.ΣΗΜ.ΕΤ και του IPTM και αποδίδεται εάν και εφόσον η αξιολόγηση ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η σήμανση μπορεί να μπει σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του λήπτη όπως επίσης σε εμφανές σημείο στο φυσικό κατάστημα και στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση είναι αρνητική, τότε οι αιτούντες του IPTM λαμβάνουν μία αναφορά η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους μη απόδοσης της ειδικής αυτής σήμανσης καθώς και σχετικές υποδείξεις προκειμένου να διορθώσουν συγκεκριμένα σημεία και να λάβουν μετά την ειδική σήμανση  IPTM.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της εν λόγω σήμανσης καθώς επίσης και των αυστηρών κριτηρίων για τη απόκτησή του, το IPTM θεωρείται πλέον ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία του καταναλωτή αλλά και του εμπόρου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί  από την επιχείρηση  τόσο  στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Οφέλη και πλεονεκτήματα απόκτησης του IPTM

Τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα από την απόκτηση της ειδικής σήμανσης  IPTM είναι πολλά και σκοπεύουν στην ισχυροποίηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης  προς το κατάστημα [φυσικό ή μη] και την επιχείρηση με αποτέλεσμα την αύξηση και δέσμευσης της επισκεψιμότητας των καταναλωτών, και προσδίδει ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της διαφανούς και ασφαλούς αγοράς και γενικότερα της παροχής υπηρεσιών που σκοπό έχουν την γενικότερη προστασία του καταναλωτή, του εμπόρου αλλά και του αρχικού και κύριου δημιουργού.

Η απόκτηση και τοποθέτηση  του IPTM  σε ένα κατάστημα ή μια επιχείρηση βοηθά και στην εκτός συνόρων ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς αποτελεί και ισχυρό εργαλείο marketing και συμβάλει με την σειρά του θετικά στο εμπόριο.

Κριτήρια

Το ηλεκτρονικό ή φυσικό κατάστημα καθώς και η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα

Σαφής πληροφορίες σχετικά με το προϊόν / υπηρεσία [προέλευση]

Μη εμπλοκή σε διακίνηση, πώληση κοκ μη αυθεντικών προϊόντων κοκ

Γενικοί όροι χρήσης και εξυπηρέτησης – Πεδίο Εμπορικών Σημάτων  

Πόσο διαρκεί η ειδική σήμανση? 

Η διάρκεια χρήσης της ειδικής σήμανσης είναι για ένα έτος από την ώρα λήψης τους. ΠΡΙΝ την λήψη της σήμανσης μπορείτε να αιτηθείτε την ανανέωση ΧΩΡΙΣ κόστος επανεξέτασης. Σε περίπτωση ανανέωσης ΜΕΤΑ την λήξη της σήμανσης, μπορείτε να ανανεώσετε την χρήση του σήματος κάνοντας αίτηση για επαναξιολόγηση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος με το ανάλογο κόστος που θα ισχύει εκείνη την χρονική περίοδο [κόστος αξιολόγησης και σήματος].

© 2016 All rights reserved. Created by ESIMET & EUINIP

ΕΛ: Τo ειδικό πρόγραμμα  που έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά από την Ένωση Σηματούχων Εταιρειών  και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την ενημέρωση, υλοποίηση και αναβάθμιση των προγραμμάτων και υπηρεσιών που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς, όπως το συγκεκριμένο, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς. Τα δεδομένα που ζητάμε θα τηρούνται από την Ένωση και το Ινστιτούτο σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να διορθώσετε σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Για περισσότερες  πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ένωσης: Ε: info@esimet.gr

---

EN: The special program developed exclusively by the Trademark Companies Association and the European Institute of Industrial and Intellectual Property "EUINIP" collects and uses personal data to communicate with its public, serve it, update, implement and upgrade its educational and cultural programs and services that it develops either independently, such as the specific, or in collaboration with other organizations, and information on educational or cultural opportunities.   The data we request will be maintained by the Union and the Institute in an electronic and / or physical archive and will be processed for the purposes described above. You have a right of reasonable access to the personal data we hold for you, ask for a copy, or correct it if it is inaccurate. For more information, please contact the Union Personal Data Protection Officer: E: info@esimet.gr